Pipe Cleaner

Användarvänlig

Det enkla sättet att utföra ett viktigt men tråkigt jobb.

Kom åt överallt

Är utrustad med ett rotormunstycke och en 3,3m lång slang som gör det möjligt att tvätta hela vägen upp till membranet.
Image

Snäll mot kroppen

Gör det möjligt att utföra jobbet i rätt ergonomisk ställning.

Gör det själv

Pipe Cleaner är ett enmansverktyg och det finns inte längre något behov av att vara två personer för att slå på och av vattnet

Ökad lönsamhet

Pipe Cleaner gör det möjligt för dig att, med en liten insats, snabbt och enkelt, öka din lönsamhet.
Image

Insidan på ett foderrör

Om man någon gång har sett insidan på ett foderrör, så förstår man varför dessa är nödvändiga att tvätta. Mögel- och bakterietillväxten i rören är stor, speciellt under tomtiden när fodret är avstängt.

Förbättrad foderhygien

En redan orolig nyavvand smågris bör inte börja sina första dagar på egen hand med att äta mögligt foder. Avvänjningsdiarré och försämrad tillväxt på både tillväxtgrisar och slaktsvin innebär ett stort inkomstbortfall, vilket kan undvikas med en förbättrad foderhygien.
Image
Image

Minska sjukdomar

Tester visar även att tvättning av insidan på foderrören kan minska risken för grisningsfeber radikalt.
Fyll i tvingade fält
Fyll i tvingade fält
Fyll i tvingade fält
Fyll i tvingade fält