Investerare

Envirologic har idag väl fungerande, patenterade och beprövade produkter, mångårig marknadskunskap om lantbrukets behov av robottvättning samt stora framgångar inom den svenska svinproduktionen.


Jan Sandberg, grundare
Hösten 2001 startade vi försäljningen av våra då färdigutvecklade tvättrobotar i Sverige. Mot bakgrunden av vad vi sett och upplevt av tvätt och rengöringsarbete i hälsovådliga miljöer, blev vi inte förvånade över all positiv respons vi fick. Idag har exempelvis 35 % av de grisproducerande bönderna en eller flera av våra produkter.

Ambitionen har redan från början varit att lansera roboten internationellt och vi ansökte därför om patent i flera europeiska länder, i Nordamerika och i Australien. Roboten har presenterats på en rad internationella jordbruksmässor, ofta prisbelönad. En liknande marknadspenetration i övriga Europa liknande den i Sverige skulle innebära mycket stor omsättningsökning under de närmaste tio åren.

Vi kan se en stor skillnad på säljeffektivitet mellan våra egna säljare och våra distributörer. Våra egna säljare, som har gedigen kunskap, kan ägna sig på heltid åt att förstå och sälja roboten. Det ger en betydligt bättre försäljning än en distributör som tar med roboten som en del i en större produktportfölj. Initialt är därför distributörer är ett bra sätt att bearbeta en marknad, men på sikt bör försäljningen ske via egna bolag.

Envirologic har med sina tvättrobotar mycket bra förutsättningar till framgång och därmed god avkastning på investerat kapital, på delvis oexploaterade och spännande marknader.

Tvättrobotar kan minimera manuell tvättning i hälsovådliga och starkt nedsmutsade miljöer och därmed tillgodose de ökande kraven på en bättre arbetsmiljö samt tillgodose de ökande kraven på god hygien och renlighet inom näringsliv och samhälle.

Envirologic har idag väl fungerande, patenterade och beprövade produkter, mångårig marknadskunskap om lantbrukets behov av robottvättning samt stora framgångar inom den svenska svinproduktionen. Vi tänker nu tillämpa denna kunskap i övriga Europa, på en marknad som är ca 100 gånger större än den svenska eller som värderas till ca 10 miljarder.

Vi ska eliminera all manuell högtryckstvätt i ohälsosamma miljöer.