Investorer

Envirologic har i dag velfungerende, patenterede og velprøvede produkter, mangeårigt markedskendskab til landbrugets behov for robotvask og stor succes i den svenske sektor for svineproduktion.


Jan Sandberg, grundlægger
I efteråret 2001 startede vi salget af vores da fuldt udviklede vaskerobotter i Sverige. På baggrund af det, som vi har set og oplevet under vaske- og rengøringsarbejde i sundhedsskadelige miljøer, blev vi ikke overrasket over al den positive respons, vi fik. I dag har for eksempel 35 % af de svineproducerende landmænd et eller flere af vores produkter.

Ambitionen har allerede fra starten af været at lancere robotten internationalt, og vi ansøgte derfor om patenter i flere europæiske lande samt i Nordamerika og Australien. Robotten er blevet præsenteret på en række internationale landbrugsmesser og har vundet flere priser. En lignende markedspenetration i resten af Europa svarende til den i Sverige ville indebære en meget stor stigning i salget i løbet af de næste ti år.

Vi kan se en stor forskel i salgseffektiviteten mellem vores egne sælgere og vores distributører. Vores egne sælgere, der har masser af viden, kan dedikere deres fulde tid på at lære at forstå og sælge robotten. Dette resulterer i markant bedre salg end en distributør, der har robotten som del af en større produktportefølje. Distributører er derfor en god metode til at bearbejde et marked på til at starte med, men på sigt bør salget ske gennem egne virksomheder.

Med sine vaskerobotter  har Envirologic rigtigt gode forudsætninger for succes og dermed godt afkast på investeret kapital på delvist uudnyttede og dermed interessante markeder.

Vaskerobotter kan minimere manuel vask i sundhedsskadelige og stærkt beskidte miljøer og kan således imødekomme de stigende krav fra både erhvervslivet og samfundet generelt om bedre arbejdsmiljø samt god hygiejne og renlighed.

Envirologic har idag velfungerende, patenterede og velprøvede produkter, mangeårigt markedskendskab til landbrugets behov for robotvask og stor succes i den svenske sektor for svineproduktion. Vi agter nu at tilpasse denne viden til resten af Europa og til et marked, der er omkring 100 gange større end det svenske og som vurderes til en værdi på ca. 10 mia. SEK.

Vi skal eliminere al manuel højtryksrensning i sundhedsskadelige miljøer.