Torgil Bertilsson, Annedals Gård

Irina Almgren

Att vara utan robot är inte längre något alternativ för oss. Så att se hur mycket snabbare vår nya EVO Cleaner rör sig, är mycket imponerande!