Torgil Bertilsson, Annedals Gård

Elisabeth Sandberg

Att vara utan robot är inte längre något alternativ för oss. Så att se hur mycket snabbare vår nya EVO Cleaner rör sig, är mycket imponerande!