Ny adress

Ny adress

Nu har vi flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler i Librobäck. Det innebär att vi har en ny adress:

Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala

Har du vägarna förbi är du varmt välkommen att hälsa på oss

RESULTAT AV LÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER TO 1 B

RESULTAT AV LÖSEN AV TECKNINGSOPTIONER TO 1 B

Lösenperioden för Envirologic TO 1 B avslutades den 15 april 2018. Preliminärt har totalt 1 069 651 teckningsoptioner TO 1 B utnyttjats (cirka 80,2 procent av samtliga TO 1 B), vilket innebär att Envirologic tillförs cirka 3,7 mnkr före emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

De nya aktierna bokförs som Envirologic IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2018.

Efter registreringen kommer Envirologic preliminärt att ha 8 692 191 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 138 676,79 kronor.

 Jag vill tacka alla innehavare av teckningsoptioner TO 1 B som valt att utnyttja sina optioner och som därigenom stärkt Bolagets möjligheter att hjälpa grisproducenter och andra arbetsgivare med svåra arbetsförhållanden att förbättra arbetsmiljön för sina anställda, säger Jan Sandberg, vd i Envirologic.

Uppsala den 19 april 2018

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

DEMONSTRATION AV EVO CLEANER I KINA

DEMONSTRATION AV EVO CLEANER I KINA

Envirologic´s VD nyss hemkommen efter resa i Kina och Japan.

Som kommunicerats under vintern har Envirologic fått förfrågningar gällande EVO Cleaner från Kina. Detta har resulterat i att demonstrationer gjorts med lovande resultat hos företaget Muyuan Foods. De har huvudkontor i Nanyang i Henanprovinsen som ligger knappt 2 timmars flyg sydväst om Peking och driver grisproduktion på flera olika platser i Kina.
Kina producerar c:a hälften av alla grisar i världen. Mycket av produktionen skedde tidigare på bakgårdar i mycket liten skala tills en förändring av miljöregler 2014 tvingade produktionen till förändring. 7,5 miljoner suggor slaktades och nu byggs det för modern produktion i stor skala.

Företaget Muyuan Foods har totalt c:a 600 000 suggor i produktion, vilket kan jämföras med det totala antalet suggor i Sverige som är c:a 120 000. Det är alltså en mycket stor producent med ett uttalat behov av ett stort antal robotar. De har mycket hög standard gällande hygien i stallarna och har samma problematik som här i Europa med att finna lämplig personal som är villiga att högtryckstvätta manuellt.

Demonstrationer gjordes i fyra olika stalltyper på två gårdar där, förutom projektledaren Mr. Wang, ledningen för gårdarna och stallpersonalen deltog. De var alla imponerade av EVO Cleaner och kommer nu, centralt, som nästa steg att göra en teknisk utvärdering innan de kommersiella diskussionerna tar vid.

På samma resa besöktes Nakajima Seisakusho i Nagano, Japan. Där utbildades ett 10-tal säljare i hur EVO Cleaner skall presenteras för potentiella kunder under kommande mässa i Nagoya, där de kommer att delta i slutet av maj. De ser stor potential med den nya roboten, inte minst för att menyerna nu kan presenteras på japanska, vilket med tidigare system inte varit möjligt.

Länk till pressmedelandet i pdf format

 
Image

Adress

Envirologic AB
Söderforsgatan 1
752 28 Uppsala