Vi bryr oss om din intigritet

Inledning

Syftet med denna policy är att säkerställa att Envirologic hanterar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Verkställande Direktören är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och Ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Om du är en av dem som regelbundet får e-postutskick från Envirologic, exempelvis i form av nyhetsbrev, gäller följande:
  • Dina kontaktuppgifter har vi registrerat i samband med köp av våra produkter eller så kan vi ha fått dem vid ett personligt besök, på en mässa eller vid något annat tillfälle.
  • Vi lagrar ditt namn, företagsnamn och din e-post adress.
  • Genom att returnera nedan e-mail kommer vi att radera dina personuppgifter i våra register.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Vi sparar dina uppgifter tills du meddelar att du inte längre vill.
  • Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller ta bort dig från vårt register.
  • Vi delar aldrig ut eller säljer dina kontaktuppgifter till andra aktörer.
  • Du kan kontakta oss om du vill veta mer om dina lagrade uppgifter på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Du kan vända dig till den svenska Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, om du vill klaga på vårt sätt att hantera dina uppgifter.

 

Uppsala 2018-05-24

Styrelsen

      

Social