Tid att torka

I Grisföretagarna nr 3, 2019 i artikeln Upptorkning av stallet ger säker vinst - varje gång beskriver Anders Peter Andersen, grisrådgivare på det danska bolaget LMO att en av de bortglömda stressfaktorerna i tillväxtstallet är fuktiga ytor, som gör att grisarna fryser och behöver använda mer energi till att behålla värmen.

Det leder i sin tur medför att grisarna spenderar mer energi på att hålla värmen istället för att växa. Att då ge grisarna de bästa förutsättningarna för att växa, inte kyss ned och bli mottagliga för sjukdomar är att torka upp stallet innan. På bilden i artikeln ser ni vår EVO Cleaner som ger även de bästa förutsättningarna för både grisar och de människor som arbetar med tvätt. Att investera i en EVO Cleaner skapar förutsättningarna för en längre torktid innan grisarna kommer in i stallet: Det är medför en investering som hämtas hem i att både djur och i människors hälsa blir bättre. I artikeln beskrivs en besparing på att stallet är torrt innan grisarna kommer in på 40 000 kr, lägg där till att besparing på mantimmar för tvätt, minskad omsättning på personal och där medarbetarna får en bättre hälsa och kan använda tiden på djur, stall och gård istället för tvätt.

Social