DEMONSTRATION AV EVO CLEANER I KINA

Envirologic´s VD nyss hemkommen efter resa i Kina och Japan.

Som kommunicerats under vintern har Envirologic fått förfrågningar gällande EVO Cleaner från Kina. Detta har resulterat i att demonstrationer gjorts med lovande resultat hos företaget Muyuan Foods. De har huvudkontor i Nanyang i Henanprovinsen som ligger knappt 2 timmars flyg sydväst om Peking och driver grisproduktion på flera olika platser i Kina.
Kina producerar c:a hälften av alla grisar i världen. Mycket av produktionen skedde tidigare på bakgårdar i mycket liten skala tills en förändring av miljöregler 2014 tvingade produktionen till förändring. 7,5 miljoner suggor slaktades och nu byggs det för modern produktion i stor skala.

Företaget Muyuan Foods har totalt c:a 600 000 suggor i produktion, vilket kan jämföras med det totala antalet suggor i Sverige som är c:a 120 000. Det är alltså en mycket stor producent med ett uttalat behov av ett stort antal robotar. De har mycket hög standard gällande hygien i stallarna och har samma problematik som här i Europa med att finna lämplig personal som är villiga att högtryckstvätta manuellt.

Demonstrationer gjordes i fyra olika stalltyper på två gårdar där, förutom projektledaren Mr. Wang, ledningen för gårdarna och stallpersonalen deltog. De var alla imponerade av EVO Cleaner och kommer nu, centralt, som nästa steg att göra en teknisk utvärdering innan de kommersiella diskussionerna tar vid.

På samma resa besöktes Nakajima Seisakusho i Nagano, Japan. Där utbildades ett 10-tal säljare i hur EVO Cleaner skall presenteras för potentiella kunder under kommande mässa i Nagoya, där de kommer att delta i slutet av maj. De ser stor potential med den nya roboten, inte minst för att menyerna nu kan presenteras på japanska, vilket med tidigare system inte varit möjligt.

Länk till pressmedelandet i pdf format

 

Social