Ny webbplats

Ny webbplats

 
 
Nu lanserar vi vår webbplats även på engelska – välkommen in!
 
I arbetet med att ta fram den engelska sidan, har vår utgångspunkt varit att läsarna snabbt ska hitta till våra produkter. Det medförde även lite förändringar på vår svenska sida.
Vi har placerat Google translate högt upp för att underlätta för användare som inte är engelsktalande. I övrigt har vi ett innehåll som är strukturerat utifrån målgruppernas behov och en webb som anpassar sig efter din skärm.
 
Hoppas att du gillar den, vi gör det
Tack alla

Tack alla

 

Tack alla som firade med oss på årets grisstämma i Skövde.

Vi vill också rikta ett stort grattis till alla er som kämpat hårt under året och där med placerat er på årets topplista för bästa slaktsvin-, smågris- och livsvinsproducent.

Det gläder oss att se att majoriteten av er använder en tvättrobot från oss. Den som gör skitjobbet medan ni kan göra annat. EVO Cleaner ger er förutsättningarna för ett hälsosamt liv, en hållbar ekonomisk tillväxt samt en ökad produktivitet.

Häromveckan fick vi en härlig kommentar på Instagram från en EVO Cleaner-användare ”Vi har nästan slutat eftertvätta! -de är riktigt gött”.

Vill du också ha det gött? Hör av dig eller träffa oss i Borgeby.

Ny expertis på Envirologic

Ny expertis på Envirologic

I vårat nyhetsbrev den 3 maj kunde ni ta del av att vi anställt vår första heltidsanställda support-tekniker, Jocke. Detta är en av våra senaste satsningar för att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre support.

Jockes uppgifter är bland annat att övervaka robotarna digitalt. Han kan via datorn se när en robot larmar, mängden larm, vilken typ av larm och vidta eventuella åtgärder. Tanken med tjänsten är att vi, tack vare ständig övervakning, kan vara mer förberedda och således vara snabbare på att ge våra kunder en bra support.

Förutom att övervaka robotar så är Jocke en av dem som ansvarar för inkommande supportsamtal, samt gör uppstarter av nya robotar.

Jocke kommer från Blomstermåla i Småland och har tidigare arbetat på en fabrik som tillverkar elmotorer. När flickvännen Sanna började studera i Uppsala följde Jocke med och sökte tjänsten hos oss. Jocke gillar utmaningar och tyckte tjänsten lockade då det både var ett helt nytt område för honom, samt verkade spännande.

För att inte missa nästa nyhetsbrev, maila Elin redan nu. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Tid att torka

Tid att torka

I Grisföretagarna nr 3, 2019 i artikeln Upptorkning av stallet ger säker vinst - varje gång beskriver Anders Peter Andersen, grisrådgivare på det danska bolaget LMO att en av de bortglömda stressfaktorerna i tillväxtstallet är fuktiga ytor, som gör att grisarna fryser och behöver använda mer energi till att behålla värmen.

Det leder i sin tur medför att grisarna spenderar mer energi på att hålla värmen istället för att växa. Att då ge grisarna de bästa förutsättningarna för att växa, inte kyss ned och bli mottagliga för sjukdomar är att torka upp stallet innan. På bilden i artikeln ser ni vår EVO Cleaner som ger även de bästa förutsättningarna för både grisar och de människor som arbetar med tvätt. Att investera i en EVO Cleaner skapar förutsättningarna för en längre torktid innan grisarna kommer in i stallet: Det är medför en investering som hämtas hem i att både djur och i människors hälsa blir bättre. I artikeln beskrivs en besparing på att stallet är torrt innan grisarna kommer in på 40 000 kr, lägg där till att besparing på mantimmar för tvätt, minskad omsättning på personal och där medarbetarna får en bättre hälsa och kan använda tiden på djur, stall och gård istället för tvätt.

Låt EVO Cleaner tvätta ditt stall

Låt EVO Cleaner tvätta ditt stall

I Jordbruksaktuellt beskriver Elin de största skillnaderna mellan första och andra generationens tvättrobotar.

Läs artikeln så får du veta vilka de är, och ta del vår tvättrobot Evo Cleaner.

Artikeln publicerades måndag den 27 augusti 2018, av Isabella Odmark 

 

Vi bryr oss om din intigritet

Vi bryr oss om din intigritet

Inledning

Syftet med denna policy är att säkerställa att Envirologic hanterar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Verkställande Direktören är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD. VD ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Organisation och Ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Om du är en av dem som regelbundet får e-postutskick från Envirologic, exempelvis i form av nyhetsbrev, gäller följande:
  • Dina kontaktuppgifter har vi registrerat i samband med köp av våra produkter eller så kan vi ha fått dem vid ett personligt besök, på en mässa eller vid något annat tillfälle.
  • Vi lagrar ditt namn, företagsnamn och din e-post adress.
  • Genom att returnera nedan e-mail kommer vi att radera dina personuppgifter i våra register.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Vi sparar dina uppgifter tills du meddelar att du inte längre vill.
  • Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller ta bort dig från vårt register.
  • Vi delar aldrig ut eller säljer dina kontaktuppgifter till andra aktörer.
  • Du kan kontakta oss om du vill veta mer om dina lagrade uppgifter på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Du kan vända dig till den svenska Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, om du vill klaga på vårt sätt att hantera dina uppgifter.

 

Uppsala 2018-05-24

Styrelsen

      

Image

Adress

Envirologic AB
Söderforsgatan 1
752 28 Uppsala