Produkter

Våra produkter används framför allt i svinstallar, men kan enkelt anpassas till andra uppgifter där det är för dyrt och/eller hälsovådligt med mänsklig arbetskraft. Några exempel där våra tvättrobotar finns:


  • Mälterier i Europa och Australien
  • Vindkraftsverkstillverkaren Vestas för tvätt av transportutrustning
  • Tillverkare av golvvärmeelement i Tyskland
  • Äggkläckningsfabrik i Frankrike
  • Korrisionstvättboxar på Mercedes Benz i Tyskland

Evo Cleaner

Vår nyaste modell lanserades 2017. EVO Cleaner är nästa generations tvättrobot, med bland annat en ökad användarvänlighet, prestanda och en förbättrad design.

EVO Cleaner har ett grafiskt användargränssnitt och kan kommunicera med användaren via mobil uppkoppling och Internet.

En mängd detaljer har förbättrats och lagts till, bland annat ett nyutvecklat system för att lägga slangen i ordning på slangvindan. Test i verklig miljö, visar att vi radikalt (20 till 25 procent) har minskat tvättrobotens tvättid.

Kontakta oss
Placeholder
Placeholder

Clever Cleaner

Clever Cleaner kan utan anpassning tvätta i både gamla och nya svinstallar. Den kan lagra cirka 120 program som kan kombineras i 60 olika recept. Stomme och skyddsplåtar är i rostfritt stål. I systemet finns larmutgång som kan vidarekopplas till befintligt övervakningssystem.

Maskinen har uttag för att göra backup till er PC. Stödhjulen fram och bak är avtagbara för att höja flexibiliteten och förenkla transport. Levereras med 50 meter högtrycksslang. Transporthjulet under maskinen är elmanövrerat från operatörspanelen.

Kontakta oss

Compact Cleaner

Ett alternativ när gångarna i exempelvis ett svinstall som roboten ska färdas i är smalare än 60 cm. Transporthjulet under maskinen är elmanövrerat från operatörspanelen.

Maskinen har uttag för att göra backup. Stödhjulen är avtagbara för att höja flexibiliteten och förenkla vid transport. Levereras med 50 meter högtrycksslang på slangvindan.

Kontakta oss
Placeholder
Placeholder

Pipe Cleaner

Pipe Cleaner är ett måste vid rengöring av insidan av foderrören ner till fodertrågen. Det finns ett mycket stort behov av att rengöra dessa rör i modern grisproduktion, där kraven på produktivitet är hög och sjukdomar bland grisarna förödande. Pipe Cleaner gör rengöringen enklare, snabbare och med rätt arbetsställning.

Kontakta oss

Spara tid
och hälsa


Roboten tar sig fram nästan överallt, och med sin drygt fyra meter långa arm tvättar den rent upp till


0%

Roboten gör att vi spar både på tid och på vår hälsa. Den kräver sitt underhåll, men med tanke på hur många timmar den avverkar och i vilken miljö den verkar i är det ju inte alls konstigt. Att tvätta utan robot är numera inget alternativ.

Jonas Pettersson, Öster Munga

Vi spar både tid och hälsa genom att använda oss av robot vid tvätt att våra stallar och det mår både jag och vår anställde bättre av. Jag skulle inte vilja vara utan tvättrobot igen och jag rekommenderar definitivt den till andra.

Niklas Schartau, Forsby Gård & Konsult AB

så fungerar det


Våra helautomatiska tvättrobotar gör det enklare och billigare för dig att hålla rent i grovt nedsmutsade utrymmen. Tvättroboten tvättar helt på egen hand i upp till två dygn i sträck medan du ägnar dig åt annat. 

Placeholder

spara tid


Hemligheten är vårt unika styrsystem där du enkelt programmerar in städscheman för roboten med hjälp av en joystick.

 Schemana behöver du bara göra en enda gång. Om du får fler utrymmen som du vill ska rengöras, kan du enkelt lägga till dessa scheman i programmet.

 


Placeholder

uppnå bättre resultat


Roboten tar sig fram nästan överallt, och med sin drygt fyra meter långa arm tvättar den rent till 80-85 %.

Du kan räkna med bättre arbetsmiljö, attraktivare arbetsplats, friskare personal och därmed en ökad avkastning.


Placeholder

känn dig trygg


Om något skulle hända, exempelvis att något föremål kommer vägen för robotarmen, avbryts arbetet omedelbart och din robot larmar med hjälp av en omfattande larmhantering som finns inbyggd i styrprogrammet.

Vill du
samarbeta?


Vår vision är att minimera manuell tvättning i hälsovådliga och starkt nedsmutsade miljöer för ett hållbart arbetsliv för människor världen över. Vi har distributörer i 12 länder och vill såklart finnas representerade i fler.

Är du intresserad av att vara en av våra distributörer? Vi ser fram emot en långvarig relation och ett gott samarbete.


Kontakta oss