Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Envirologic AB kallas till extra bolagsstämma den 16 december 2016 kl. 09.00, Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala.

Nyemission

Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.

Besök oss på Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Du finner oss i monter S109.

Elmia Lantbruk

Besök oss på Elmia Lantbruk mässan med innovationerna och de ledande leverantörerna.