Måndagen den 1 april 2019 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Envirologic TO 2 B som emitterades i samband med företrädesemissionen i juni 2016. Lösenperioden äger rum 1 april – 15 april 2019. En (1) teckningsoption.

Envirologic TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Envirologic. Enligt villkoren för teckningsoption TO 2 B ska lösenpriset vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor.