Nyemission

Beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.

Besök oss på Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Du finner oss i monter S109.

Elmia Lantbruk

Besök oss på Elmia Lantbruk mässan med innovationerna och de ledande leverantörerna.