The new robot against the sky

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENVIROLOGIC AB

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 26 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala. Läs mer om: Anmälan Rätt att delta i årsstämman Förslag på föredragningslista på stämman Förslag som kommer att framställas på bolagsstämman Övrigt på AktieTorget För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Loggan

Kommuniké från årsstämman

Envirologics årsstämma hölls 2017-04-27 i Uppsala. Vad årsstämmans beslut b.la blev, kan du ta del av på Envirologics sida på Aktietorget. Sidan finns också länkad i detta meddelande, som du kommer åt genom att öppna Nyheten i ett nytt fönster. Envirologic Aktietorget