Evo Cleaner mot himmelens bakgrund

Bokslutskommuniké 2017

Väsentliga händelser under perioden:

• Nettoomsättning för perioden uppgår till, 18 602 tkr (6 117tkr)

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 5 915 tkr (2 995 tkr)

• Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 147 tkr (-3 571 tkr)

• Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 307 tkr (-476 tkr)

• Eget kapital 31 december 2017 uppgick till 12 690 tkr (8 864 tkr), varav Aktiekapital 999 tkr (999 tkr)

• Likvida medel, 31 december 2017, 6 349 tkr (3 838 tkr)

• Periodens resultat per aktie uppgick till 0,28 kr ( -0,60 kr)

• Fjärde kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (-0,06 kr)

• Nya roboten EVO-Cleaner levererad till kunder.

Ta del av hela bokslutskommunikén på Aktietorget.  eller via länk på vår hemsida

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *